Privacy & Cookie Policy

Mademoiselle Lens Interior Shop hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over de gegevens die we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Mademoiselle Lens Interior Shop houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Mademoiselle Lens Interior Shop.be verzamelt alle ingevulde gegevens wanneer je deze achterlaat via ons inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief of via ons contactformulier of via mail: je naam, e-mailadres, telefoonnummer, en eventuele aanvullende profielgegevens indien relevant (postcode, gemeente, organisatie, telefoonnummer, facturatiegegevens, emailvoorkeuren…).

We gebruiken deze gegevens om op persoonlijk niveau contact met u te maken, om uw vragen, bestelling en/of levering te verwerken. We versturen enkel een nieuwsbrief indien u aangeeft, dat u deze wenst te ontvangen. Bij het verzamelen van uw e-mailadres om andere redenen dan in het kader van een overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het verzenden van ongevraagde communicatie als u het niet hebt geautoriseerd.

Onze website kan gegevens (waaronder persoonlijke gegevens) lokaal verzamelen en opslaan op jouw apparaat met mechanismen zoals browser web opslag, applicatie-gegevenscaches en cookies. Deze informatie laat toe de gebruiker te herkennen en zodoende efficiënt gebruik te maken van de platformfuncties zoals ingelogd blijven, navigering door de informatie, gebruik van functionaliteiten, enz.

Meer over cookies op onze website

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

We gebruiken cookies om:
• inschrijvingen en bestellingen te registeren
• de site navigatie te verbeteren
• het gebruik van de site te analyseren
• onze marketinginspanningen te ondersteunen en content en advertenties te personaliseren
• functies voor social media te bieden
• verzonden e-mails via mailchimp en het open- en doorklikgedrag van de verzonden nieuwsbrieven te analyseren

Verstrekking aan derden

We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of wettelijk verplicht is.

We delen sommige informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor boekhouding, social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

Zo maken wij gebruik van derden voor:

 • Het verzorgen van de internet omgeving (Google Analytics, Facebook Advertenties, WordPress analytics);
 • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen, CRM (ActiveCampaign)
 • Het beheren van financiële gegevens, boekhoudpakket

Gebruik van aanvullende diensten:

Het Active Campaign privacybeleid is hier te vinden

Het Google Analytics Privacybeleid is hier te vinden.

Het Facebook Privacybeleid is hier te vinden.

In geen geval worden uw persoonsgegevens doorverkocht of doorgegeven aan andere partijen waarmee we geen verwerkers overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Bewaartermijn

Mademoiselle Lens Interior Shop bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

We hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Klanten: 10 jaar
 • Nieuwsbrieven: tot 5 jaar inactiviteit

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Mademoiselle Lens Interior Shop van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw akkoord

U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken. Uw toestemming geldt voor: https://mademoiselleinterior.shop

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven.

Jouw rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben. Onderaan deze privacy statement staat hoe je contact met Mademoiselle Lens Interior Shop kan opnemen. Mademoiselle Lens Interior Shop zal je vraag altijd zo snel mogelijk behandelen, ten laatste na 20 werkdagen.

Een uitschrijflink wordt toegevoegd aan al onze uitgestuurde nieuwsbrieven. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Aangezien het voor Mademoiselle Lens Interior Shop onmogelijk is continu op de hoogte te zijn van iedere verandering of fout in de persoonsgegevens, is het aan de gebruiker om onnauwkeurigheden en onvolledigheden te melden en in de eerste plaats zelf de nodige aanpassingen te doen binnen zijn gebruikersregistratie.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen via daisy@mademoiselle-lens.com. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy commissie. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Je vindt de contactgegevens op www.privacycommission.be

Wijziging privacy statement

Mademoiselle Lens Interior Shop kan haar privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op deze pagina. De laatste wijziging gebeurde op 25 augustus 2018 waarmee we alle verplichtingen van de AVG in onze werkwijze en in deze verklaring opnamen.

Oudere versies van onze privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als je deze wil raadplegen.

Hoe cookies verwijderen?

Als u cookies uitschakelt, worden sommige functies uitgeschakeld. Dit heeft invloed op de gebruikerservaring en sommige van onze services zullen niet goed werken. Als u cookies wilt verwijderen, kunt u dit doen door naar uw browserinstellingen te gaan.

Als u wilt afzien van elk privacybeleid en u wilt voorkomen dat er gegevens worden opgeslagen, klik hier.

Klik hier voor meer informatie over hoe Google informatie gebruikt.

Als u vragen hebt over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.